Paseky nad Jizerou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Odpadové hospodářství

Email Tisk PDF

Systém nakládání s komunálním odpadem

Komunální odpad se v obci Paseky nad Jizerou třídí na jednotlivé složky,  které se ukládají podle následujícího systému.  

1. Tříděné složky komunálního odpadu

a) sběr do nádob pro separovaný odpad
  • sklo - do označených nádob  - zvlášť bílé a barevné
  • obaly PET - do označených nádob
  • papír - do značených nádob

 2 stanoviště sběrných nádob ( Hořensko - u konzumu, Makov - naproti restauraci U Zapadlých vlastenců)

b) domácí sběr do pytlů pro tříděný odpad

PLASTY Z DOMÁCNOSTÍ - barva pytle žlutá - jiná symbolika než pytel na PET lahve! - pytel zdarma
Do plastů z domácností patří : kelímky od jogurtů, másel, salátů apod., láhve a kanystry od drogerie, plastové hračky, kbelíky - prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně igelitových a mikrotenových sáčků (vypláchnuté)
Do plastů z domácnosti nepatří : znečištěné plasty, plastové obaly se zbytky barev, olejů, léčiv a potravin
Z plastů z domácností se recyklací vyrábí například spojovací systémy pro zpevnění travnatých ploch, parkovišť, vozovek, pytle na odpad apod.
 

PET LAHVE - barva pytle žlutá - jiná symbolika než pytel na plasty z domácností! - pytel zdarma
Do těchto pytlů patří : veškeré plastové lahve z označením PET - sešlápnuté a vypláchnuté
Nepatří sem : Nádoby od kosmetiky, domácí chemie, fólie a jiné plasty

NÁPOJOVÝ KARTON (TetraPak) - barva pytle oranžová - pytel zdarma
Do pytlů patří : krabice od džusů, mléka, vína - vypláchnuté
Do pytlů nepatří : ostatní papírové krabice
Z nápojových kartonů se recyklací vyrábí např. papír či izolační desky.

PAPÍR - barva pytle modrá - cena pytle 10,- Kč
Do pytlů patří : noviny, časopisy, obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír
Do pytlů nepatří : etikety, samolepky, papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, vložky, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír, nápojový karton a nezvláknitelné materiály
V pytlích by měl vždy skončit papír čistý, nikdy ne mastný nebo od bláta.

KOVOVÉ OBALY - barva pytle šedá - pytel zdarma
Do pytlů patří : plechovky od potravin, nápojů, nádoby od kosmetiky, ostatní plechové obaly - vypláchnuté
Do pytlů nepatří : plechy, kovové třísky, dráty, traverzy, plechovky od ředidel, spreje od nebezpečných kapalin

Veškeré pytle je možno během týdne uložit do klecí umístěných na stanovištích sběrných nádob.

Svoz odpadu probíhá následovně :
- pondělí ráno - pytle s tříděným odpadem + pytle se směsným komunálním odpadem - provádí zaměstnanci obce
- úterý - sběrné nádoby + pytle se směsným komunálním odpadem - provádí svozová firma na svozové trase okolo hlavní silnice

Pytle i známky jsou k dispozici na obecním úřadě a v konzumu.

c) ambulantní sběr tříděného odpadu

Každoročně v jarních měsících probíhá v obci za spolupráce s místním SDH sběr železného šrotu
2x ročně probíhá ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Tato služba je realizována přímým odběrem od fyzických osob na předem určených stanovištích.

2. Zbytkový směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad, který zbyde po vytřídění tříditelných složek patří do sběrných nádob, které musí být k vývozu opatřeny platnou známkou. Tento odpad lze likvidovat i prostřednictvím placených pytlů na odpad, které jsou označeny logem svozové firmy. V roce 2016 činí cena známky 63,- Kč,  110 litrový pytel je za 63,- Kč a 60 litrový pytel za 33,- Kč.

3. Autovraky

Autovraky lze odstranit prostřednictvím oprávněné osoby za úplatu podle ceníku služeb oprávněné osoby nebo ve sběrně k tomu určené.

4. Objemný odpad

Pro likvidaci objemného odpadu lze využít sběrný dvůr v Rokytnici nad Jizerou za poplatek dle platného ceníku.

!! Výše uvedený systém je určen pro fyzické osoby mající v obci trvalý pobyt či vlastní rekreační chalupu. Podnikatelské subjekty, které produkují ze své činnosti odpad podobný komunálnímu, mohou využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě  smlouvy s obcí. Smlouva musí být písemná !!

 

Ostatní viz OZV č. 1/2008.

 

Úřední deska

SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO...
Vyvěšeno:
3.7.2020

Obec Paseky nad Jize...
Vyvěšeno:
1.7.2020

Obec Paseky nad Jize...
Vyvěšeno:
26.6.2020

Krajský úřad Liberec...
Vyvěšeno:
17.6.2020

Obec Paseky nad Jize...
Vyvěšeno:
11.5.2020

Externí odkazy