Paseky nad Jizerou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Obecní symboly

Email Tisk PDF

Symboly obce

 

V sobotu 20. září 2008 byli všichni, kteří přišli odpoledne do paseckého kostela sv. Václava, svědky jedinečné historické události v životě obce Paseky nad Jizerou. Tento den se zde konalo svěcení nových obecních symbolů, znaku a vlajky.

 

Pro informaci ve zkratce uvádíme základní pravidla a zásady při tvorbě a udělování obecních symbolů.

  1. Znak musí být dobře zapamatovatelný.
  2. Znak musí snést i podstatné zmenšení ( razítka, odznaky, dopisní papír,...)
  3. Místo reálií se používá maximálně zjednodušených obrazů, tzv. heraldických figur.
  4. Znak malé obce by se neměl „opičit“ po komplikovaných erbech velkých měst,  jež odrážejí složitý vývoj jejich správy. 

Toto měl na určitě na mysli i autor vybraného návrhu pan Jaroslav Barták z Chuchelny.

 

Pasecký znak má podobu štítu, který je šikmo rozdělený pilovým řezem. Horní pole je bílé a  na  něm šikmo černý resonanční otvor houslí. Dolní pole je zelené. Šikmé rozdělení štítu je náznakem horského charakteru krajiny. Pilovité rozdělení naznačuje pilu – dřevařský nástroj potřebný k vykácení lesa a vzniku pasek, odkud pochází i název obce. Zelená barva značí převažující barvu obce – louky a lesy. Bílá barva v heraldice zastupuje barvu stříbrnou. Na našem znaku představuje Havírnu (část obce). Resonanční otvor houslí vyjadřuje houslařskou tradici.

 

 

 

Vlajka dle heraldických zásad zásad vychází z podoby znaku, nicméně jej nekopíruje.

 

 

 

 

Konečná podoba znaku a vlajky byla schválena v Parlamentu ČR a 18. prosince 2007 byl předsedou Poslanecké sněmovny Ing. Miloslavem Vlčkem předán dekret o udělení znaku a vlajky obci Paseky nad Jizerou.

 

Dle zákona o obcích může znak a vlajku obce může užívat obec a obcí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat symboly obce jen s jejím souhlasem.

 

Foto ze slavnosti :

http://www.fotoalba.cz/Obec_Paseky

 

 

 

Úřední deska

SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO...
Vyvěšeno:
3.7.2020

Obec Paseky nad Jize...
Vyvěšeno:
1.7.2020

Obec Paseky nad Jize...
Vyvěšeno:
26.6.2020

Krajský úřad Liberec...
Vyvěšeno:
17.6.2020

Obec Paseky nad Jize...
Vyvěšeno:
11.5.2020

Externí odkazy