Atrakcje w okolicy gminy

Drukuj

Sala Pamięci Patriotów z Zakątka

Sala Pamięci Patriotów z  Zakątka [Památník Zapadlých vlastenců] powstała w 1958 roku dzięki oddaniu i pracy społecznej mieszkańców Paseky oraz dzięki darczyńcom, którzy przekazali cenne pamiątki rodzinne, przede wszystkim pochodzące ze spuściźny po działaczach odrodzenia narodowego: nauczyciela Josefa Šimůnka i preceptora Věnceslava Metelki. Jej nazwę zaczerpnięto z powieści pisarza realizmu Karla Václava Raisa, który obraz życia w Pasekach i okolicach w okresie odrodzenia narodowego przedstawił w powieści "Patrioci z z akątka" ["Zapadlí vlastenci"]. Inspirację do napisania powieści znalazł w zapiskach paseckiego piśmiennika Věnceslava Metelki. Sala Pamięci Patriotów z Zakątka przedstawia ciągle żywy dorobek piśmiennika Věnceslava Metelki i powieściopisarza K.V. Raisa. Ponadto przypomina historię i życie czeskiej górskiej miejscowości, jej gospodarkę, rzemiosła, ręczne tkactwo i kulturalny dorobek w tradycji teatralnej, a przede wszystkim muzycznej. Ekspozycja pn. Karkonoska Szkoła Lutnicza przedstawia V. Metelkę jako założyciela szkoły lutniczej, a Paseky jako kolebkę lutnictwa. Bogata kolekcja instrumentów muzycznych wiedzie od założyciela szkoły po żyjących dziś lutników ze słynnych rodzin Pilařów i Špidlenów. Sala Pamięci Patriotów z Zakątka mieści się w budynku plebanii, którą zbudowano wraz z kościołem w latach 1778-79 jako dom dla miejscowego duszpasterza. Do dawnego parterowego budynku w 1890 roku dobudowano piętro. Od 1981 roku Sala Pamięci Patriotów z Zakątka należy do Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego i podlega Muzeum Karkonoskiemu.

Kościół pw. św. Wacława

Zbudowano go w latach 1787-89 według projektu budowniczego Antonina Teumera za 3825 złotych w miejscu, gdzie był wysoki las i skała. Klasycystyczny kościół ma jedną nawę, zwieńczony jest segmentowo prezbiterium, zakrystią po stronie północnej oraz graniastosłupową wieżą przykrytą gontem, wznoszącą się nad zachodnim frontonem.

Na Obci (stara szkoła)

Drewniana budowla z wyrazistą dobudówką tzw. „na dożywocie", stojąca w najstarszej części Paseky noszącej nazwę Makov, w której zachowało się do tej pory kilka charakterystycznych górskich drewnianych chałup oraz młyn przy Makovskim potoku. W dużej izbie tej chałupy w 1791 roku rozpoczęto regularne zajęcia szkolne dla dzieci. Do tego czasu dzieci uczono nieregularnie w różnych domach i tylko prywatnie. Pierwszym nauczycielem był Josef Šimůnek, pochodzący z Tříča. Nietuzinkowym nauczycielem był jego syn Josef Šimůnek, który przejął obowiązki po swoim ojcu w 1827 roku. Aktywny działacz odrodzenia narodowego, którego wielką miłością były książki, teatr i muzyka. Kupował i wypożyczał książki i wiele czeskich czasopism. Jako kierownik zespołu w kościele pw. św. Wacława, przepisując nuty, stworzył bardzo bogate archiwum muzyki sakralnej, przechowywane w Sali Pamięci Patriotów z  Zakątka. W 1830 roku pracę u J. Šimůnka rozpoczął uzdolniony także literacko i muzycznie młody pomocnik szkolny Věnceslav Metelka, pochodzący z sąsiednich Sklenařic. Ci dwaj patrioci z dalekich stron byli nie tylko dobrymi nauczycielami, ale też organizatorami życia teatralnego i muzycznego. Zajęcia szkolne prowadzono w bardzo niekorzystnych warunkach, o czym możemy przeczytać w notatkach Metelki. W 1838 roku do paseckiej szkoły uczęszczało 170 dzieci. Budynku szkolnego, o którym myślano już poważnie w czasie budowy kościoła, Paseky doczekały się dopiero w 1845 roku. Nauczyciel Šimůnek przekazał swoje gospodarstwo gminie – stąd do dziś funkcjonująca nazwa budynku nr 90 "Na Obci" [Na Gminie]. Budynek ten, ozdobiony lipami będącymi pomnikiem przyrody i barokową rzeźbą św. Jana Nepomucena, jest zabytkiem kultury.