Co vyřídíte na paseckém úřadě

Tisk

 • Vidimace - ověřování shody opisu listiny s jejím originálem
 • Legalizace - ověřování pravosti podpisu na listině
 • Přihlášení k trvalému pobytu
 • Úhrada místních poplatků
 • Agenda spojená se správou místního hřbitova
 • Vodovod a kanalizace - smlouvy o připojení, úhrada vodného a stočného
 • Odpadové hodpodářství - smlouvy o využívání systému likvidace odpadu
 • Služby CZECH POINT
    
K ZAKOUPENÍ :
 • známky a pytle na likvidaci odpadu ( včetně pytlů na tříděný odpad )
 • pohledy, mapy
 • knihy, turistický průvodce Krkonoš
 • suvenýry ( hrnky, trička, čepice s paseckým znakem, pasecké zápalky)
SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCÍ :
 • práce traktorem, protahování, sečení travního porostu
 • rolbování
 • doprava
 • práce se sekačkou, křovinořezem
 • práce s válcem nebo vibrační deskou

Aktuální ceník zde.