Paseky nad Jizerou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SDH

Email Tisk PDF

Sbor dobrovolných hasičů Paseky nad Jizerou

Současnost Historie

 

Současnost

V současné době má hasičský sbor okolo 60 členů, vypomáhá v obci od kopání patek až po prodej kaprů.

Letos sbor obdržel také nové výjezdové vozidlo Gaz Gazelle.

Další fotky najdete na: http://fotozpasek.rajce.idnes.cz/ 


Euroforum 2015120 Euroforum 2015123 IMG 1592

Historie

Zakládání místních hasičských sborů předcházela státní nařízení o požární prevenci a povinném hasičském vybavení, vydávaná koncem 18. a v průběhu 19. stol. Spolky dobrovolných hasičů, tzn. bez nároků na plat, vznikaly v Čechách od 60. let 19. stol. jednak z potřeby rychlých zásahů při častých požárech, jednak z pocitu občanské sounáležitosti.

V kopcovitém terénu s velkým převýšením, při drsných zimách a obtížném přístupu k vodě, jak je tomu právě v Pasekách, se vycvičené mužstvo, vybavené potřebnou technikou, jevilo přímo životní nutností. Sbor dobrovolných hasičů v Pasekách byl ustaven 16. července 1888 valnou hromadou, svolanou obecním zastupitelstvem v čele se starostou Josefem Štěpánkem. K členství se tehdy přihlásilo 28 přítomných. Za prvního velitele si zvolili Josefa Nesvadbu z čp. 87. 

 josef nesvadba 1901

Spolkovou místností, kde se odehrávala i část výcviku mužstva, se stal sál hostince Aug. Soukupa. V té době již obec vlastnila károvou dvoukolovou stříkačku vídeňské firmy Knaust.

Následujícího roku byl sbor přijat k župě podkrkonošské. To už měl 72 členů, nové stejnokroje a přílbice a  kolnu na hasičské nářadí. Velkou slávu zažily Paseky r. 1899, kdy hostily XVI. župní sjezd za účasti 597 hasičů. Tehdy kromě vlasteneckých projevů, koncertu, odpolední slavnosti a večerního věnečku bylo na programu „hasičské cvičení lezů se žebříky a stříkačníků se stříkačkou, zakončené slavnostní defilé“ /z kroniky SDH v Pasekách n.J/.

R. 1906 se župním rozhodnutím podle vzoru sokolské organizace ustavily v rámci župy menší okrsky, které byly schopny pohotověji reagovat. Pasecký sbor spolu s jabloneckým a buřanským tvořily okres X.

Odhalení pomníku padlých 17. srpna 1924

 e

22. června roku 1928 se konala oslava 40 let trvání sboru.

1888 - 1928 1928

V r. 1931 se místní sbor rozdělil na dva – pasecký a havírenský. 

Oba pak si opatřily nové motorové stříkačky zn. Mara, jež, dodnes uchovávané ve zbrojnici spolu se starými ručními stříkačkami i moderním vybavením, demonstrují vývoj hasičské techniky.

 technika

Dovednosti hasičů se pravidelně poměřují na okrskových soutěžích, kde od roku 1985 byli úspěšné i družstvo žen.

f2

Hasičské sbory se vždy podílely na kulturním a společenském dění svých obcí. Tento úkol nesly dále i v době komunistických vlád, které jinak spolkový život úplně zdecimovaly.

Od roku 2004 probíhá spolupráci s Německými a Polskými partnery pod názvem Eurofórum.

 ER 2006

 

Úřední deska

SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO...
Vyvěšeno:
3.7.2020

Obec Paseky nad Jize...
Vyvěšeno:
1.7.2020

Obec Paseky nad Jize...
Vyvěšeno:
26.6.2020

Krajský úřad Liberec...
Vyvěšeno:
17.6.2020

Obec Paseky nad Jize...
Vyvěšeno:
11.5.2020

Externí odkazy