Paseky nad Jizerou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Paseky nad Jizerou

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Václava

Email Tisk PDF
Pondělí 24.12. Štědrý den 21.30 hod
Úterý 25.12. Boží hod vánoční
15.00 hod
Neděle 30.12. Česká mše vánoční "Hej mistře ..."
Jan Jakub Ryba
Svátováclavský sbor, sólisté, orchestr
15.00 hod
Úterý 1.1.  Nový rok  15.00 hod
 

Obecní úřad o Vánocích

Email Tisk PDF

Oznamujeme, že Obecní úřad v Pasekách nad Jizerou bude ve dnech 27., 28. a 31.12.2018 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

 

Advent

Email Tisk PDF

Doba adventní je tu. Postupně rozsvěcované svíčky na adventím věnci nám napovídají, že se blíží doba Vánoční plná odvěkých i novodobých tradic. Ale i doba adventní má svoje zvyky. Něco málo o nich se můžeme dozvědět i v sérii pořadů České televize, které byly věnovány právě lidovým tradicím v jednotlivých ročních obdobích. Cyklus pořadů se jmenuje Naše tradice. V roce 2014 se díl věnovaný době adventní částečně natáčel v Pasekách a zahrály si v něm i naše pasecké děti. Tak si jej připomeňme.   

 

Pozvánka na slavnostní otevření zrekonstruovaného Památníku zapadlých vlastenců

Email Tisk PDF

Správa Krkonošského národního parku Vás srdečně zve na slavnostní otevření Krkonošského muzea - Památníku zapadlých vlastenců, které v uplynulých dvou letech prošlo rozsáhlou rekonstrukcí .

Sobota 15. prosince 2018 od 14.00 hod .

Pozvánka zde.

 

 

Změna č. 1 územního plánu Paseky nad Jizerou

Email Tisk PDF

Proces změny č. 1 územního plánu Paseky nad Jizerou postoupil do další etapy. Byla dokončena a předána dokumentace SEA, v rámci které jsou vyhodnoceny vlivy jednotlivých záměrů na životní prostředí a na území NATURA 2000. Bylo též zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Následuje neveřejné jednání o návrhu změny územního plánu s dotčenými orgány státní správy. Na základě jejich stanovisek proběhne v případě potřeby úprava návrhu. V této fázi je možné zaslat pořizovateli (Stavební úřad MěÚ Rokytnice nad Jizerou) písemně svoje připomínky. Dokumentace je zveřejněna na elektronické úřední desce. Do dokumentace je možné nahlédnout též na MěÚ Rokytnice nad Jizerou, stavebním úřadě (PO, St 8 - 12 a 13 - 17 hod, v ostatní pracovní dny po dohodě) a OÚ Paseky nad Jizerou ( Po 8 - 17 hod, St 8 - 13 hod, v ostatní pracovní dny po dohodě). Následujícím krokem bude veřejné projednání návrhu změny ÚP. Předpokládá se účast veřejnosti, oprávněné osoby mohou nejpozději do 7 dnů po veřejném jednání podat námitky nebo připomínky. Poté budou vyhodnoceny výsledky veřejného projednání návrhu změny ÚP a dle závažnosti provedeny opravy, případně přepracování ÚP. Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu s platnými předpisy a dojde-li k závěru, že návrh územního plánu není v rozporu se zákonem a dalšími předpisy, předá návrh na vydání změny územního plánu s jeho odůvodněním zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo poté vydá změnu ÚP formou opatření obecné povahy. 

 


Strana 1 z 3

Úřední deska

Agentura ochrany pří...
Vyvěšeno:
19.12.2018

Obec Paseky nad Jize...
Vyvěšeno:
12.12.2018

Krkonoše - svazek mě...
Vyvěšeno:
3.12.2018

Obec Paseky nad Jize...
Vyvěšeno:
28.11.2018

Obec Paseky nad Jize...
Vyvěšeno:
28.11.2018

Externí odkazy